ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanTurkish

Üyelik Sözleşmesi

 • ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

  1.1. ariticionline.com internet sitesinin faaliyetlerini Emir Sultan Mahallesi, Gaziler Cad. Yenişehir İş Merkezi No: 478 / AG Konak / İZMİR adresinde mukim yüklenici (Bundan böyle “yüklenici” olarak anılacaktır) ile,

  1.2. İnternet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.) arasında özgür iradeleri ile akdedilmiştir. 

  2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu Sözleşme’nin konusu üyenin yüklenici'nin ariticionline.com internet sitesinden faydalanma koşul ve esaslarının belirlenmesidir.

  3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  3.A. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  3.A.1. İnternet kullanıcısı,  ariiticionline.com internet sitesine üye olurken istenilen kişisel ve diğer sair bilgileri girmek ve işbu sözleşme hükümlerini onaylamak ile “Üye” sıfatını kazanır. Bunlara ek olarak, Üye olmak isteyen internet kullanıcısının 18 yaşını doldurmuş olması şarttır. Üye, işbu sözleşmeyi onaylamak ile işbu sözleşmedeki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3.A.2. Üye, ariticionline.com internet sitesine üye olurken istenilen kişisel ve diğer bilgilerin güncel ve kanunlar önünde doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Üye tarafından bildirilen  kişisel ve diğer bilgilerin güncel olmaması ve gerçeğe aykırı olması sebebiyle yüklenici'nin zarara uğraması durumunda Üye, yüklenici'nin bu nedenle uğradığı menfi ve müspet tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3.A.3.  Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta yüklenici'den talepte bulunulması halinde, ilgili Üyelik hesabı üzerinden yüklenici'ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik Hesabının sahibi olduğu kabul edilir ve bu doğrultuda işlem yapılır.

  3.A.4.Üye, ariticionline.com sitesine giriş ve Hesabım sayfasına erişim ile siteyi kullanma amacıyla edindiği üyelik bilgilerini, kullanıcı adını başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ile bu üyeliğin güvenliği ve gizliliği hususundaki sorumluluk bizzat kendisine aittir.

  3.A.5.  Üye, kendisine ait üye bilgileri, kullanıcı adı, şifre ve sair bilgilerle gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen işlemlerin kendisine ait olmadığı yolunda herhangi bir beyan veya itirazda bulunamayacağı gibi, bu yönde bir beyan veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu sözleşmenin 3.4. ve 3.5. maddelerinde yazılı hükümlere aykırı davranış ve işlemleri sebebiyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından yüklenici'ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, yüklenici'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

  3.A.6.Üye,  ariticionline.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve adaba aykırı amaçlarla, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, idari veyahut cezai yaptırım gerektirecek amaç ve eylemler ve kanunlara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, trojen, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye  ar internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

  3.A.7.  Üye, ariticionline.com İnternet sitesi üzerinden ve/veya yüklenici'nin sunduğu hizmetlerden yararlanırken hukuka ve ahlaka aykırı kullanım gerçekleştiremez. Üyelerin, ariticionline.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kendilerine aittir. Her üye, yüklenici ve/ veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, ariticionline.com dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ariticionline.com ve yüklenici ile doğrudan ve/ veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  3.A.8. Üye tarafından ariticionline.com’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması; bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması; Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması; Yorum ve puanlama bölümünün; ariticionline.com’daki yorumları ariticionline.com dışında yayınlamak gibi hizmet dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması; yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, ırkçılık içeren, siyasi yorum ve görüş barındıran, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit edici, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin ariticionline.com’da paylaşılması;Reklam yapılması; herhangi bir mal veya hizmet satılması veya satılmasına yönelik teklifte bulunulması, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunulması; Virüs veya siteye veya veri tabanına, site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması; diğer üyeler ile herhangi bir suretle iletişime geçilmesi; site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması yasak olup Üye’nin işbu sözleşmenin 3.7. ve 3.8. maddelerinde yazılı hükümlere aykırı davranması sebebiyle hukuki ve/veya cezai tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır. Buna ek olarak, Üye’nin 3.7. ve 3.8. maddelerde yazılı hükümlere aykırı işlem ve eylemleri sebebiyle yüklenici'nin uğradığı zararlar ile yüklenici'nin tazmin yükümlülüğü doğduğu üçüncü şahısların uğradığı tüm zararlardan Üye bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

  3.A.9. Yüklenici, Üye’nin ariticionline.com internet sitesindeki 3.7. ve 3.8. maddeleri hükümlerine aykırı paylaşım ve/veya yorumları tek taraflı olarak yayınlamama ve gerekli görülmesi durumunda ilgili Üye’nin Üyelik hesabını kısmen ve/veya tamamen kullanıma kısıtlama hakkına sahiptir. Üye, bu yetkinin münhasıran yüklenici'de olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

  3.A.10. ariticionline.com  internet sitesinde yer alan Yorumlar/Görüşler bölümünde Üyeler tarafından yazılan, beyan edilen fikir, yorumlar ve düşünceler tamamen üyelerin kendi şahsi görüşleri olup yalnızca görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin yüklenici İle hiçbir bağlantısı olmadığı gibi üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı yüklenici'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  3.A.11. ariticionline.com internet sitesinin kullanımından dolayı Üye’nin herhangi bir zarara uğramasından, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı yüklenici'nin sorumluluğu olmayacaktır.

  3.A.12. ariticionline.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için yüklenici tarafından mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve virüs koruma sisteminin tedarik edilmesi Üye’nin sorumluluğunda olup bu bağlamda Üye, ariticionline.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

  3.A.13.İşbu sözleşmesi içerisinde yer alan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, yüklenici'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, yüklenici'nin sözleşmeye aykırılık nedeniyle ilgili Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  3.A.14.Üye,  yüklenici'nin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini ve yüklenici internet sitesinde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların ariticionline.com internet sitesinde gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

  3.B. YÜKLENİCİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  3.B.1. .  Yüklenici'nin dilediği zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu şekilde üyeliği, belge, bilgi ve dosyaları silinen Üye, yüklenici'nin bu tasarruf sebebiyle herhangi bir talepte bulunamaz.

  3.B.2. ariticionline.com internet sitesindeki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan yüklenici sorumlu değildir.

  3.B.3. Yüklenici, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve ariticionline.com internet sitesini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Üye, sitenin herhangi bir sebeple geçici olarak askıya alınması veya durdurulması sebebiyle herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

  3.B.4. Yüklenici, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla ve/veya işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

  3.B.5. Yüklenici kanundan doğan haklarından başka gerekli gördüğü takdirde neden belirtmeksizin Üye’nin kullanımını durdurma, hesabını geçici olarak askıya alma ve/veya erişimini engelleme, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra, yüklenici, Üyelik Sözleşmesinde gerekli gördüğü tüm değişiklikleri tek taraflı olarak gerçekleştirebilir. Üyelik Sözleşmesinde gerçekleştirilen değişiklikler ariticionline.com internet sitesinde ilan olunur. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, açıklanan şekilde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır. Değişiklik yapılmayan diğer hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyelik Sözleşmesi’nde, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değişiklik yapılması söz konusu değildir.

  3.B.6. ariticionline.com internet sitesinin hizmet içeriğine yüklenici tarafından karar verilir. Yüklenici dilediği zaman hizmet içeriğini değiştirme, sonlandırma ve/veya silme hakkında sahiptir.

  4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  4.1. ariticionline.com  internet sitesi,  adı, şekli ve rengi, yazılım ve tasarımı yüklenici mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Yüklenici'nin kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

  4.2. Üye’nin yüklenici'nin veyahut 3. Kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden iş ve eylemleri sebebiyle yüklenici'nin veya 3. Kişilerin zarara uğraması durumunda Üye, yüklenici'nin uğradığı menfi ve müspet tüm zararı tazminle yükümlü olduğu gibi, yüklenici'nin Üye’nin bu eylemiyle sebebiyle prestij kaybına uğraması durumunda bundan kaynaklı tüm zararını da tazminle yükümlüdür.

  5. KİŞİSEL VERİLER

  5.1 Yüklenici tarafından  ariticionline.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

  5.2. ariticionline.com internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar ve kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini; üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, yüklenici tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, internet sitesinde yer alan kullanıcı bilgilerinin, yüklenici tarafından yükümlülüklerini ifa, kullanıcı güvenliği ve diğer bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir.

  5.3. Üye, ariticionline.com internet sitesine üye olurken Üyelik Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu yüklenici ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası, IP/PORT bilgileri gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile yüklenici arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler, yüklenici ve yüklenici iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve yüklenici ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, yüklenici ve iş ortakları tarafından işlenmesine, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

  5.4.Üye, işbu sözleşmesinin 5. Maddesi ve alt bentlerinde sayılan  bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi, erişilmesi ve 3. Kişilerle paylaşılması nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda herhangi bir iddia ve/veya talepte bulunmayacağını ve böyle bir durumda yüklenici ile iştiraki olan şirketleri/şahısları sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

  5.5. Yüklenici, üyenin kişisel bilgilerini, kanuni bir zorunluluk olarak kendisinden istenildiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya yüklenici'ye tebliğ edilen kanuni işlemlere uymak; yüklenici ile ariticionline.com web sitesi ve iş ortaklarının haklarını ve mülkiyetini korumak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

  6. İSPAT

  Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda yüklenici'nin veri tabanında, sunucularında tutulan tüm kayıtlarının, resmi defter ile ticari defter ve kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına geçerli olup İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilafta İzmir Hakem Heyetleri ile İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasıran yetkilidir.

  8. MÜCBİR SEBEP

  8.1. Tahdidi olmamakla birlikte,  yüklenici’den kaynaklanmayan, yüklenici dışında meydana gelen ve yüklenici tarafından sunulan hizmetleri aksatan veya aksatma ihtimali bulunan, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet ile diğer bağlantı arızaları, elektrik kesintisi, patlama, fırtına, deprem, sel, yangın, salgın hastalık, işçi-işveren anlaşmazlıkları, boykot, grev, lokavt gibi taraflarca öngörülmesi ve karşı konulması mümkün olmayan olağandışı olaylar işbu sözleşmenin askıya alınması noktasında mücbir sebep sayılır.

  8.2. İşbu sözleşmenin 8.1. maddesinde yazılı ve diğer mücbir sebeplerden kaynaklı olarak yüklenici tarafından işbu Üyelik Sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilememesi, gecikmesi veya aksatılması sözleşmeye aykırılık sayılmaz ve bu gecikme veya yerine getirilmeme sebebiyle yüklenici sorumlu tutulamaz.

  9. FESİH

  İşbu Üyelik Sözleşmesi taraflarca her zaman sona feshedilebilir. Bunun dışında sözleşmede yazılı hallerde yüklenici'nin her zaman herhangi bir önel veya ihbarda bulunmaksızın Üye’nin üyeliğini silme, askıya alma veya erişimi engelleme ve silme hakkı bulunmaktadır.

  10. DİĞER HÜKÜMLER

  10.1.Üye, yüklenici'nin yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen bir 3. kişiye temlik edemeyecektir.

  10.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün  yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz kılınması halinde söz konusu geçersizlik yalnızca geçersizliğe kanaat getirilen madde için hüküm ifade edecek olup sözleşmenin diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir ve diğer maddelerin geçerliliği etkilenmeyecektir.

   

  11. YÜRÜRLÜK

  11.1.Üyenin, üyelik kaydı yapması ve işbu sözleşmeyi onaylaması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

  11.12. İşbu 11 (on bir) ana maddeden oluşan Üyelik Sözleşmesi, üye tarafından gerekli bilgilerin kaydedilerek onaylanması ile onay tarihinde karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş olup taraflarca veyahut taraflardan biri tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır

  ŞİFRE PAYLAŞIMINDAN DOĞAN ARITICININ UĞRAYACAĞI HER TÜRLÜ ZARARI ÜYE ÖDER.